Europass binnen Scouting

Scouting Gelderland vroeg mij een onderzoek uit te voeren om (1) in kaart te brengen in hoeverre Europass Mobiliteit Binnenland een goed instrument is om deze externe waardering van competenties invulling te geven en (2) na te gaan of er onder vrijwilligers binnen Scouting behoefte is aan externe erkenning middels Europass Mobiliteit Binnenland.


Dit onderzoeksverslag bevat een beschrijving van de Scouting Academy en van Europass, een samenvatting van het onderzoek en een beschrijving van de opgedane kennis uit het desktop onderzoek, de diepteinterviews en de digitale vragenlijst.