Samen Werken aan Onderwijs

De verkenning ‘Samen Werken aan Onderwijs’ is uitgevoerd door een team van deskundigen op verschillende terreinen.

Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een verkenning uitgevoerd naar partnerschappen tussen scholen, lerarenopleidingen en onderzoeksafdelingen van hogescholen en universiteiten.


Projectteam
Drs. J. Meulenbrug, projectleider
Dr. J. Kaldewaij, directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Dr. M.C.L. Timmermans, expert Opleiden in de School
Drs. M. Jansen MPA, senior adviseur Dienst Uitvoering Onderwijs
H. van Beek, MSc, projectmedewerker

Vormgeving en opmaak
HartHop | Communicatie- en beeldmakers
R. Hop, communicatieadviseur

Ondersteuning
R. Noorlander, secretaresse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Titel: Samen werken aan onderwijs, verkenning opleiden en onderzoeken in de school

Juli 2014

Deze publicatie staat ook op internet:

https://www.delerarenagenda.nl/documenten/rapporten/2015/01/01/samen-werken-aan-onderwijs

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *